CURVE CERTIFICATE


 

______________________________________________


Felicitari Curvelor Certificate:

Masa lu Maribu#9441
Sora lu Darth#4741 (e curva in initiere, momentan are 2 ani).
Masa lu Byonic#1337
Masa lu kritik#7595
Masa lu Lewis#0068
Masa lu Ksenon#6969
Masa lu seba adevaratu // tw#3731
sorsa lu seba adevaratu // tw#3731 ( e mika da ridika )
Masa lu Sampist2k18#8915

 

----- PENTRU A ADAUGA O CURVA CERTIFICATA ADD KRONZY#1337 -----